Szkolenia i nadzór BHP, PPOŻ, Skoczów, Bielsko, Cieszyn

Kompleksowe usługi BHP i PPOŻ

OCHRONA PPOŻ

W ramach usług ochrony PPOŻ oferujemy Państwu:
Doradztwo, analizy, oceny PPOŻ

 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowejAnalizy stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami
 • Informacja na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych
 • Oceny zagrożenia wybuchem, szacowanie ryzyka i skutków wybuchu
 • Przygotowanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Instrukcje PPOŻ

 • Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”
 • Sporządzanie „Dokumentów Zabezpieczenia Przed wybuchem”
 • Instrukcje pożarowe ogólne i stanowiskowe

Szkolenia PPOŻ

 • Szkolenia wstępne i okresowe PPOŻ
 • Szkolenia dla pracowników wyznaczonych do zwlaczania pożarów i ewakuacji pracowników

Urządzenia gaśnicze, usługi

 • Wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
 • Konserwacja gaśnić, hydrantów
 • Pomiary szczelności i ciśnienia hydrantów, węży