Szkolenia i nadzór BHP, PPOŻ, Skoczów, Bielsko, Cieszyn

Kompleksowe usługi BHP i PPOŻ

505 805 113
SZYBKI KONTAKT

PRZYDATNE LINKI:

www.pip.gov.pl

www.abc.com.pl

www.kodeks-pracy.org

www.ciop.pl

www.imp.lodz.pl

www.isap.sejm.gov.pl

NADZÓR BHP

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie BHP i PPOŻ zgodnie z wymogami Działu Dziesiątego Kodeksu pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

Stała współpraca, realizowana na podstawie umowy cywilnej daje Państwu gwarancję wywiązywania się ze wszystkich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, nałożonych na pracodawcę przez przepisy prawa.

Pełnienie funkcji doradczej z zakresu BHP i PPOŻ oraz prawa pracy stanowi kluczową i wysoko cenioną przez naszych Klientów formę współpracy. Posiadamy najbardziej aktualną wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy i jesteśmy do Pańswta dyspozycji!