Szkolenia i nadzory BHP Skoczów, Cieszyn, Bielsko i okolice

Kompleksowe usługi BHP i PPOŻ

NADZÓR BHP

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie BHP i PPOŻ zgodnie z wymogami Działu Dziesiątego Kodeksu pracy i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

 

Stała współpraca, realizowana na podstawie umowy cywilnej daje Państwu gwarancję wywiązywania się ze wszystkich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, nałożonych na pracodawcę przez przepisy prawa.

 

Pełnienie funkcji doradczej z zakresu BHP i PPOŻ oraz prawa pracy stanowi kluczową i wysoko cenioną przez naszych Klientów formę współpracy. Posiadamy najbardziej aktualną wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy i jesteśmy do Pańswta dyspozycji!